Головна

Правове виховання

Право – це все те, що істинно і справедливо

Віктор Гюго.

Одним з аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура, формування якої забезпечується правовим вихованням.

Правове виховання - виховна діяльність закладу освіти, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування в молоді правової свідомості, навичок і звичок законослухняності.

Мета правового виховання учнів - формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Завдання правового виховання:

- озброєння учнів знаннями законів, систематичне інформування їх про актуальні питання права;

- формування правової свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, які визначають ставлення особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації;

- прищеплення учням поваги до держави і права;

- вироблення навичок і звичок законослухняності як результату свідомого ставлення до громадянського обов'язку;

- формування в учнів нетерпимості до правопорушень, злочинності, намагання брати посильну участь у боротьбі з ними, здатності протистояти негативним впливам;

- подолання у правовій свідомості помилкових уявлень, що сформувалися під впливом негативних суспільних явищ.

Правовиховна робота в гімназії:

Правове виховання в Романо-германської гімназії №123 здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Конвенції старшокласників України від 26.11.2006 р., Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

Метою правового виховання в Романо-германської гімназії №123 є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в гімназіїі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:

1. Проведення тижня права;

2. Засідання ради профілактики правопорушень;

3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, органів юстиції;

4. Співпраця з соціальними працівниками міського центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;

5. Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультацій з правової тематики;

6. Робота з громадськими організаціями;

7. Педагогічний всеобуч, консультації для батьків.

План заходів до Всеукраїнського тижня права

Мета:

• активізація роботи щодо формування в учнівської молоді правової культури та ціннісного ставлення до себе й до інших;

• вироблення навичок відповідальної поведінки підростаючого покоління на основі сформованості превентивного світогляду, здатності супротиву до негативних впливів соціального середовища;

• Здійснення інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності, спрямованої на попередження вчинення правопорушень неповнолітніми;

• Виховання інтересу до активної суспільної діяльності в межах правового поля;

• Розвиток громадянської свідомості учнів.


Акція “16 днів проти насильства”

З 26 листопада по 8 грудня 2014 року у Романо-германській гімназії №123 була проведена акція “16 днів проти насильства”.

Метою проведення акції було привернення уваги школярів до актуальної для українського суспільства проблеми подолання насильства в сім’ї, щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та активізація партнерського руху органів державної влади, державних закладів, громадських організацій до проблем насильства в сім’ї та захисту прав жінок.

Безумовно, проблема насильства в родині є досить гострою для України, як і для багатьох інших країн світу. Її небезпечність полягає в тому, що прояви насильства і жорстокості в сім’ї не лише руйнують гармонію і злагоду в родині, а й виступають однією з передумов злочинності в суспільстві загалом. Ця проблема небезпечна ще й тим, що від неї страждають діти. Страждають не лише від насильства стосовно себе, а й, спостерігаючи за насильством у своїй сім’ї, у майбутньому переносять цей негативний досвід у власне життя.

Діти учнівського самоврядування випустили інформаційні листівки «Ми проти жорстокого поводження з дітьми» та роздавали їх по класам.

Класні керівники на батьківських зборах провели для батьків тренінг «Зупинимо насильство у сім’ї».


Правовий брейн-ринг «Права людини»

10 грудня 2014 року у 10-A класі Романо-германської гімназії був проведений Правовий брейн-ринг «Права людини».Вітаємо!

Фестиваль знань-2019

З Днем Соборності України!

Зорептах - Повір у себе

Європейській день мов

Зустріч з офіцером поліції

Всеукраїнський конкурс

Наша гордість!